e-shop zdarma Obchodní podmínky O nás Kontakt

Obchodní podmínky

Provozovatelem služby hostingu e-shopu je společnost farcom systems s.r.o., IČO: 05499577, se sídlem: Rýmařovská 433, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsaná pod spisovou značkou C 264720 vedená u Městského soudu v Praze, neplátce DPH

Zákazníkem se stává fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, jejíž oprávněný zástupce uzavře s Poskytovatelem Smlouvu. K uzavření Smlouvy dojde vyplněním objednávky na internetových stránkách Poskytovatele a potvrzením objednávky Poskytovatelem. Všechny produkty a služby Poskytovatele jsou určeny výhradně pro podnikatele v souvislosti s jejich podnikáním. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami Poskytovatele.

Předmětem služby je předinstalace systému pro provozování e-shopu na server Poskytovatele a následně poskytování hostingu (datový prostor na serveru Poskytovatele a konektivita do Interneru) pro tento e-shop

Zákazník uzavřením Smlouvy prohlašuje, že se seznámil s vlastnostmi služby a z toho důvodu není oprávněn v rámci poskytnuné služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby s odůvodněním, že mu služba nevyhovuje. Toto lze nahradit vzájemnou dohodou smluvních stran písemnou formou.

Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito obchodními podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, ostatním uživatelům služby nebo třetím osobám.

V připadě, že Zákazník porušuje tyto obchodním podmínky, je Poskytovatel oprávněn pozastavit jeho Služby. Při závažném trvajícím nebo opakovaném porušení obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn službu zrušit. Posouzení, zda došlo k porušení, je na Poskytovateli.

Pozastavením služby se rozumí znefukčnění Služby a/nebo zamezení přistupu ke Službě.

Zrušením služby se rozumí její ukončení a smazání dat této služby.

Pokud není uvedeno jinak, zákaznická data se nachází na území EU.

Provozovatel má právo uveřejnit logo a obchodní jméno svého zákazníka jako referenci za účelem propagace služby. Provozovatel má právo zveřejnit grafický náhled díla provozovatele vytvořeného na Službě za účelem propagace Služby. Provozovatel je oprávněn zobrazovat v zápatí stránky e-shopu odkaz na tuto službu za účelem její propagace.

Zákazník je povinnen při každé změně aktualizovat své identifikační a fakturační údaje evidované u Poskytovatele do 7 dnů.

Služba hostingu e-shopu zahrnuje poskytnutí diskového prostoru na serveru a prvotní instalaci systému pro provoz e-shopu do tohoto diskového prostoru. Diskový prostor je 20 GB. Diskový prostor lze individuální dohodou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem navýšit.

Prostor na disku lze využít výhradně pro provoz e-shopu, tedy umístění databáze e-shopu a fotografie zboží aktuálně zobrazeného v e-shopu.

Systém e-shopu lze využít pouze k účelu obecné nabídky zboží na Internetu.

Veškeré hardwarové a softwarové prostředky Provozovatele a Službu Provozovatele je zakázano používat pro hromadné rozesílání mailů (newslettery, novinky, spam) a to jak nevyžádaných, tak vyžádaných. Pokud Zákazník takovou službu vyžaduje, lze dohodnout individuální řešení ve spolupráci s Provozovatelem.

Ke službě je poskytována zákaznická podpora a to písemnou formou. Poskytovatele lze kontaktovat na určené e-mailové adrese nebo odesláním určeného formuláře na webu.

Součástí podpory nejsou úpravy a přizpůsobení systému nad rámec základní funkce systému pro provoz e-shopu v okamžiku jeho instalace. Tyto úpravy lze provést jako zpoplatněné práce na základě individuální dohody mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Součástí podpory nejsou obchodní a marketingové rady.

Provoz služeb se hradí formou předplatného dle aktuálního ceníku, který je součástí těchto podmínek.

Po objednání služby zašle Poskytovatel Zákazníkovi pro forma fakturu na první předplatné období a po uhrazení této pro forma faktury zřídí Zákazníkovi službu. Před vypršením Služby zašle v předstihu 10 dnů Poskytovatel Zákazníkovi pro forma fakturu a po jejím uhrazení Službu prodlouží na nově předplacené období navazující na předchozí předplacené období. V případě, že Zákazník pro forma fakturu neuhradí do data splatnosti nebo podud datum splatnosti není uvedeno, do 10 dnů, Služba je mu ke konci posledního předplaceného období zrušena a jeho zákaznická data jsou nevratně smazána.

Provozovatel neodpovídá za finanční ztrátu Zákazníka v případě poruchy nebo nefunkčnosti Služby.

Provozovatel provádí pravidelné zálohy dat zákazníka, ale přesto není systém Provozovatele určen jako jediné úložiště pro kritická data Zákazníka. Ta je Zákazník povinen si sám zálohovat na své náklady na své prostředky. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu jakýchkoliv dat Zákazníka.

Zálohy dat neslouží pro obnovu dat, která si zákazník omylem smaže. Pokud si Zákazník omylem smaže větší množství dat, může požádat Poskytovatele o obchovu dat jako zpoplatněnou službu dle individuální dohody. Tuto obnovu si nelze nárokovat.

V případě podezření na porušování právního řádu České republiky je Poskytovatel oprávněn službu Zákazníkovi pozastavit. Do 24 hodin od pozastavení Poskytovatel kontaktuje Zákazníka za účelem vysvětlení a nápravy na e-mailové adrese uvedené Zákazníkem v jeho registraci. O pozastavení rozhoduje oprávněný pracovník Poskytovatele na základě stížností a ohlášení na jeho kontaktní adrese Poskytovatele. Při opakovaném porušení právního řádu České republiky Poskytovatel Zákazníkovi službu pozastaví a po 7 dnech Službu zruší.

Ceník - varianta STANDARD
Hosting e-shopu - první měsíc po objednáníZdarma
Hosting e-shopu - 2. až 4. měsíc po objednání299,- Kč měsíčně
Hosting e-shopu - 5. měsíc a dále po objednání499,- Kč měsíčně

Ceník - varianta MINI
Hosting e-shopu - první měsíc po objednáníZdarma
Hosting e-shopu - 2. až 4. měsíc po objednání149,- Kč měsíčně
Hosting e-shopu - 5. měsíc a dále po objednání299,- Kč měsíčně

© 2008 - 2024 farcom systems s.r.o.