Zpracování osobních údajů

Správce údajů

farcom systems s.r.o.
IČ 05499577
Spisová značka: C 264720 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rýmařovská 433, Letňany, 199 00 Praha 9
e-mail: info@farcomsystems.cz

Rozsah zpracovaných údajů

Způsob zpracování

Údaje jsou uloženy v informačním systému Správce údajů. Je do nich nahlíženo v případě, že je třeba z technických či organizačních důvodů identifikovat nebo kontaktovat Subjekt údajů.

Údaje nejsou zpracovávány pro marketingové účely, jako např. rozesílání nevyžádané reklamní pošty, nevyžádaných reklamních SMS, telemarketingové telefonáty apod., pokud k tomu nedá Subjekt údajů výslovný souhlas.

Údaje mohou být předány státním orgánům ČR nebo institucím EU v případě, že tak Správci ukládají zákony ČR nebo závazné předpisy EU.

Údaje nejsou předávány, kromě zákonných povinností uvedených výše, žádným dalším subjektům.

Doba zpracování

Údaje jsou uchovávány po dobu jednoho roku, po dobu smluvního vztahu, nebo po dobu kterou Správci údajů přímo ukládají zákony ČR nebo závazné předpisy EU, či která je nutná pro splnění zákonných povinností. Subjekt údajů může kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů na uvedené e-mailové adrese Správce údajů. V případě, že Správce údajů není ze zákona povinen tyto údaje nadále uchovávat, neprodleně je vymaže.